Πελατολόγιο

Επιχειρήσεις

Μερικές επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν την ASENCO για την κάλυψη των αναγκών τους είναι οι ακόλουθες

Μονοκατοικία στην Αγ. Παρασκευή

Παράδοση σε λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα

Πολυκατοικία στους Αμπελόκηπους

Παράδοση σε λειτουργία ανακατασκευής

Μονοκατοικία στο Λαγονήση

Παράδοση σε λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα

Πολυκατοικία στο Μοσχάτο

Παράδοση σε λειτουργία Υδραυλικού Ανελκυστήρα