Πελατολόγιο

Επιχειρήσεις

Μερικές επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν την ASENCO για την κάλυψη των αναγκών τους είναι οι ακόλουθες

Μονοκατοικίες στην Βάρη

Παράδοση σε λειτουργία δύο υδραυλικών ανελκυστήρων

Πολυκατοικία στα Σπάτα

Παράδοση σε λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα

Πολυκατοικία στην Γλυφάδα

Παράδοση σε λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα

Πολυκατοικία στην Πεύκη

Παράδοση σε λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα