Πελατολόγιο

Επιχειρήσεις

Μερικές επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν την ASENCO για την κάλυψη των αναγκών τους είναι οι ακόλουθες

Πολυκατοικία στο Παγκράτη

Αναβάθμιση Ανελκυστήρα σε πενταόροφη Πολυκατοικία

Εργοστάσιο τροφήμων στον Ασπρόπυργο

Εγκατάσταση και παράδοση σε λειτουργία Υδραυλικού Ανελκυστήρα.

Πολυκατοικία στο κέντρο της Αθήνας

Παράδοση σε λειτουργία ανακατασκευής δύο μηχανικών...

Πολυκατοικία στον Αγ. Δημήτριο

Παράδοση σε λειτουργία υδραυλικού ανελκυστήρα