Πελατολόγιο

Επιχειρήσεις

Μερικές επιχειρήσεις που εμπιστεύτηκαν την ASENCO για την κάλυψη των αναγκών τους είναι οι ακόλουθες

Ξενοδοχείο Holiday Inn

Templates1-big_medium

Athens-Attica Avenue στο αεροδρόμιο Αθηνών 6 Ανελκυστήρες