Πελατολόγιο

Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας (ΓΝΑ)

Photo_medium

Αναβάθμιση και Ανάληψη Συντήρησης 23 Ανελκυστήρων  του Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας.