Προβολή Νέων

Virtual Elevator Event - 1η Ιουνίου 2011

Η δεύτερη ετήσια εκδήλωση του περιοδικού ‘Elevator World’ για το 2011 πρόκειται να πραγματοποιηθεί την 1 Ιουνίου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε εικονικό περιβάλλον (Internet) και θα επιτρέπει στους ενδιαφερόμενους να έχουν online interaction με σπόνσορες - εκθέτες. Επίσης θα παρέχεται η δυνατότητα ζωντανής συνομιλίας με συμμετάσχοντες. Η ατζέντα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει παρουσιάσεις τόσο σε επίπεδο εκθετών όσο και σε επίπεδο επιμορφωτικό. Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για εγγραφή στο σύστημα της εκδήλωσης μπορείτε να ανατρέξετε στον σύνδεσμο http://www.elevator-world.com/vee/.

« επιστροφή στα νέα