Προβολή Νέων

Κοινωνικό αγαθό οι έλεγχοι ασφάλειας στους ανελκυστήρες

Αναφορά γίνεται σε άρθρο του αναγνωρισμένου φορέα πιστοποίησης TUV AUSTRIA HELLAS, βασικό συνεργάτη της εταιρείας μας, με θέμα την φύση των ελέγχων ασφαλείας στους ανελκυστήρες και το ιστορικό διαδρομής αυτών.

http://www.tuvaustriahellas.gr/newsletterPDF/pdf_23TUV%20Times%20T09%20Web.pdf

« επιστροφή στα νέα