Προβολή Νέων

Ανακύκλωση!

Η asenco στην προσπάθεια που κάνει για την γενικότερη προστασία του περιβάλλοντος παρέδωσε στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Α.Φ.Η.Σ. σαρανταέξη κιλά (!!!) συσσωρευτών.

« επιστροφή στα νέα